NIEUWS uit de MSX WERELD
Meeting, Treffen of Shows

In deze rubriek willen we MSX'end Nederland op de hoogte houden van de te verwachten MSX-beurzen.

We willen dan ook een beroep doen op alle MSX gebruikers groepen
om hun informatie omtrent beurzen aan ons door te geven.

 

HCC!kennisdag op 10 oktober 2020 gaat niet door.

Zoals bekend gaat de situatie rondom het Covid-19-virus in Nederland steeds verder achteruit.
Uiteraard maken wij ons hier ook zorgen over.
De aangekondigde maatregelen tijdens de persconferentie van de regering afgelopen
maandagavond heeft na ampele overwegingen de doorslag gegeven.
Wij willen graag de HCC!kennisdag organiseren, maar helaas is de stand van zaken sterk gewijzigd.
Er wordt een dringend advies gedaan aan de Nederlandse bevolking om risicovolle plaatsen
(waaronder beurzen) waar mogelijk te ontlopen.
Ook wordt dringend geadviseerd het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Hierdoor hebben wij helaas moeten besluiten om de Kennisdag van 10 oktober aanstaande
definitief niet door te laten gaan.

Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze vrijwilligers, maar ook voor onze bezoekers.
Wij kunnen en willen het risico niet nemen dat zij gezondheidsrisico’s lopen.
Blijf gezond en respecteer de regelgeving van de (lokale) overheid!
Wij hopen dat dit een kort hoogtepunt van deze crisis is, en dat we op korte termijn toch nog in de
gelegenheid zijn jullie te kunnen verwelkomen.